سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آوای عشق

بیا با هم بخوانیم
     شکوه لحظه‌ها را
          بیا با هم ببینیم
               سکوت یاسها را
بیا با هم بخندیم
     وفای بی‌وفا را
          بیا با هم بگرییم
               شکست لاله‌ها را
بیا با هم بلرزیم
     شروع بادها را
          بیا با هم بسازیم
               تمام سازها را
بیا با هم بغریم
     تمام دردها را
          بیا با هم همیشه
               به هم عاشق بمانیم
بیا به حرمت عشق
     من و تو ، ما بمانیم
          چرا که بی ‌تو من هم
               نگاهی سرد دارم
               دلی پر درد دارم
                                            بیا با هم بمانیم...


+نوشته شده در جمعه 88/9/20ساعت 2:11 صبحتوسط رویا | نظرات ( ) |